Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

Οι εφαρμογές αποτελούν μέρος της συλλογής μαθησιακών αντικειμένων του e-books (επίσημος δικτυακός τόπος του ΥΠΑΙΘ με τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία) και του Φωτόδεντρου (Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου).

Οι παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές καθώς και η ανάπτυξη του διαδραστικού ψηφιακού υλικού πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα αισθητικής αγωγής του ΙΤΥΕ στην οποία συμμετέχω και συνεργάζομαι με ρόλους: δημιουργού, σχεδιαστή γραφικών, μετασχολιαστή, επικυρωτή.


Τίτλος:Οπτική ανάγνωση έργου Τέχνης
Θεματική περιοχή:Ζωγραφική
Τύπος:Παρουσίαση
Βαθμίδα:Γυμνάσιο
Περιγραφή:Οπτική ανάγνωση των στοιχείων της εικαστικής γλώσσας. Με σκοπό να διαπιστωθεί η σημασία των δομικών στοιχείων ενός έργου τέχνης, παρουσιάζονται παραδείγματα έργων τέχνης που ταξινομούνται με βάση τα δομικά χαρακτηριστικά τους.
URL:http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8148 
Τίτλος:Στάδια αφαίρεσης στο ζωγραφικό έργο
Θεματική περιοχή:Ζωγραφική
Τύπος:Εκπαιδευτική εφαρμογή,μελέτη περίπτωσης
Βαθμίδα:Γυμνάσιο
Περιγραφή:Εφαρμογή εξάσκησης στα στάδια της αφαίρεσης σε ένα ζωγραφικό έργο. Η εφαρμογή παρουσιάζει ζωγραφικά έργα με διαφορετικά στάδια αφαίρεσης τα οποία ο μαθητής καλείται να κατατάξει σε τρία επίπεδα.URL:http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/6555 

Τίτλος:Αναζήτηση των χαρακτηριστικών της Ποπ Αρτ 
Θεματική περιοχή:Ζωγραφική
Τύπος:Εκπαιδευτικό παιχνίδι,διερεύνηση 
Βαθμίδα:Δημοτικό
Περιγραφή:Διαδραστική εφαρμογή βασισμένη σε χαρακτηριστικά της Ποπ Αρτ. Μέσα από το έργο «Rain Forest» του Ρόι Λιχτενστάιν εξετάζονται οι σχέσεις σημείων, γραμμών και χρωμάτων σε προκαθορισμένες επιφάνειες. Η ποικιλία των τρόπων έκφρασης της Ποπ Αρτ βοηθά στην  αναζήτηση σχέσεων ισορροπίας μεταξύ των στοιχειών μιας εικόνας καθώς και στην  αναδόμηση της με την βοήθεια της εκτύπωσης σε μια νέα.


Όλες οι εφαρμογές εδώ
(οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες online και offline) 

_________________________________________________________________________________
Το υλικό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα,Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»με Κωδ.ΟΠΣ 294461 και Τελικός δικαιούχο το ΙΤΥΕ,του ΕΠΕΔΒΜ,που συγχρηματοδοτείτε απο το ΕΕ και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.